Kuruluş Amaçları
  • Vaskülit hastalarının tanı, takip ve tedavisinde departmanlar arasında işbirliğinin arttırılması
  • Hacettepe Vaskülit Veri Tabanı oluşturulması, ulusal-uluslar arası platformda düzenli kayıt sistemi ile etkin temsiliyet sağlanması
  • Bu konuda yapılacak araştırmaların multidisipliner olarak planlanması ve yapılması
  • Üniversitemiz deneyimlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda daha etkin sunulması
  • Ülkemiz genelinde hem hekimlerin hem de halkımızın vaskülitler konusunda farkındalığının arttırılması konusunda çalışmalar yapılması (basın-yayın, görsel ve sosyal medya, bilimsel sempozyum, toplantı vb.)