Yönetim Kurulu
Merkez Müdürü: Prof.Dr. Ömer Karadağ
Müdür Yardımcıları: Prof.Dr. Tuncay Hazırolan (Radyoloji ABD)
Doç.Dr. Özay Gököz (Patoloji ABD)
Üyeler:    Prof.Dr. İhsan Ertenli (İç Hastalıkları ABD Romatoloji BD)
Prof.Dr. Sedat Kiraz (İç Hastalıkları Romatoloji BD)
Prof.Dr. Mustafa Arıcı (İç Hastalıkları ABD  Nefroloji BD)
Prof. Dr. Seza Özen (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Romatoloji BD)

Danışma Kurulu

Prof.Dr. Yunus Erdem

İç Hastalıkları ABD Nefroloji BD

Prof.Dr. Yahya Büyükaşık

İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD

Öğr.Gör.Dr. Ahmet Çağkan İnkaya

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD

Prof.Dr. Kader Karlı Oğuz

Radyoloji ABD

Doç.Dr. Sibel  Doğan

Dermatoloji ABD

Doç.Dr. Arzu Sağlam

Patoloji ABD

Prof.Dr. Murat Güvener

Kalp ve Damar Cerrahisi ABD

Prof.Dr. Barış Kaya

Kardiyoloji ABD

Prof.Dr. Aslı Tuncer

Nöroloji ABD

Prof.Dr. Murat Arsava

Prof.Dr. Lütfi Çöplü

Göğüs Hastalıkları ABD

Doç.Dr. Serdar Özer

Kulak Burun Boğaz ABD

Prof.Dr. Sibel Kadayıfçılar

Göz Hastalıkları ABD

Prof.Dr. Yelda Bilginer

Çocuk Sağlığı ABD Romatoloji BD