TRVaS (Türk Vaskülit Çalışma Grubu Prospektif Veri Tabanı)

Türk Vaskülit Çalışma Grubu olarak yürütülen TRVaS: Türk Vaskülit Çalışma Grubu Prospektif Veri Tabanı’na hoş geldiniz.

2014 yılından itibaren prospektif olarak sürdürülen Hacettepe Üniversitesi Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜVAM) veri tabanına, geçtiğimiz yıl Vanderbilt Üniversitesiyle tamamlanan protokol sonrası web tabanlı https://redcap.huvac.hacettepe.edu.tr/   olarak devam edilmektedir.

Süreç içerisinde

Katip Çelebi Üniversitesi     

İzmir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başakşehir/Bakırköy SUAM                

İstanbul

Ankara Şehir SUAM

Ankara

Marmara Üniversitesi   

İstanbul

9 Eylül Üniversitesi      

İzmir

Gazi Üniversitesi          

Ankara

Başkent Üniversitesi

Ankara

Osmangazi Üniversitesi 

Eskişehir

Akdeniz Üniversitesi

Antalya

Medipol Mega hastaneleri

İstanbul

İzmir Demokrasi üniversitesi       

İzmir

Celal Bayar Üniversitesi

Manisa

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Hatay

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli

Bilim Üniversitesi

İstanbul

Erciyes Üniversitesi      

Kayseri

Koç Üniversitesi

İstanbul

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

İstanbul

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi     

Sivas

Ankara Etlik Şehir Hastanesi (Pediatrik Romatoloji)   

Ankara

Pamukkale Üniversitesi

Denizli

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Pediatrik Romatoloji)   

İstanbul

Merkezlerinin katılımı ile 'TRVaS: Türk Vaskülit Çalışma Grubu Prospektif Veri Tabanı' olarak çalışmalara devam edilmektedir.

TRVaS'a girilecek hasta kayıtlarının temelde iki amaca hizmet etmesi planlanmıştır:

  1. Katılımcı merkezlerin takip ettikleri tüm vaskülit ve vaskülit taklitçilerini standart bir form ile kaydederek ‘kendi vaskülit envanterlerini oluşturabilmeleri ve gönüllü diğer merkezlerle bu anlamda işbirlikleri yapılmasına olanak sağlanması’ ilk amaçtır. Bu sayede ‘Türkiye’deki Vaskülit haritasının muhtemel bir fotoğrafı’ çekilebilecek; ayrıca yeni proje ve çalışmaların tasarımına kolaylık sağlanacağı düşünülmektedir. Bu amaç gönüllülük esasına dayalıdır.                                       
  2. Belirli bir vaskülitin çalışma grubu olarak proje bazlı daha spesifik veri formları ile detaylandırılmasıdır. Bunun ilk adımı ANCA asosiye vaskülitler ile başlatılmış; GPA ve diğer AAV’ler ile EGPA’lar için hedefe yönelik verilerin toplanmasıyla başlanmıştır. Bir sonraki detaylı form; IgG4 ilişkili hastalık için oluşturulmaya başlanmış ve organizasyonun tamamlanmasında sonra kullanıma açılması planlanmıştır.

Bu kayıt sistemine verilerinin girişi için onam veren tüm hastalarımıza, hastalarımızın tanı ve tedavi sürecine katkı sunan ve verilerinin girişini gerçekleştiren meslektaşlarımız ile tüm Sağlık ekibimize, teknik destekleri nedeniyle Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığına teşekkür ederim.

TRVaS Yürütme Kurulu adına,
Prof.Dr. Ömer Karadağ