TRVaS (Türk Vaskülit Çalışma Grubu Prospektif Veri Tabanı)

Türk Vaskülit Çalışma Grubu olarak yürütülen TRVaS: Türk Vaskülit Çalışma Grubu Prospektif Veri Tabanı’na hoş geldiniz.

2014 yılından itibaren prospektif olarak sürdürülen Hacettepe Üniversitesi Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜVAM) veri tabanına, geçtiğimiz yıl Vanderbilt Üniversitesiyle tamamlanan protokol sonrası web tabanlı https://redcap.huvac.hacettepe.edu.tr/   olarak devam edilmektedir.

Süreç içerisinde
Katip Çelebi Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başakşehir/Bakırköy SUAM ve Ankara Şehir SUAM
Marmara Üniversitesi
9 Eylül Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Başkent Üniversitesinin katılımı ile  ‘TRVaS: Türk Vaskülit Çalışma Grubu Prospektif Veri Tabanı’ olarak çalışmalara devam edilmektedir.

TRVaS’a girilecek hasta kayıtlarının temelde iki amaca hizmet etmesi planlanmıştır:

  1. Katılımcı merkezlerin takip ettikleri tüm vaskülit ve vaskülit taklitçilerini standart bir form ile kaydederek ‘kendi vaskülit envanterlerini oluşturabilmeleri ve gönüllü diğer merkezlerle bu anlamda işbirlikleri yapılmasına olanak sağlanması’ ilk amaçtır. Bu sayede ‘Türkiye’deki Vaskülit haritasının muhtemel bir fotoğrafı’ çekilebilecek; ayrıca yeni proje ve çalışmaların tasarımına kolaylık sağlanacağı düşünülmektedir. Bu amaç gönüllülük esasına dayalıdır.                                       
  2. Belirli bir vaskülitin çalışma grubu olarak proje bazlı daha spesifik veri formları ile detaylandırılmasıdır. Bunun ilk adımı ANCA asosiye vaskülitler ile başlatılmış; GPA ve diğer AAV’ler ile EGPA’lar için hedefe yönelik verilerin toplanmasıyla başlanmıştır. Bir sonraki detaylı form; IgG4 ilişkili hastalık için oluşturulmaya başlanmış ve organizasyonun tamamlanmasında sonra kullanıma açılması planlanmıştır.

Bu kayıt sistemine verilerinin girişi için onam veren tüm hastalarımıza, hastalarımızın tanı ve tedavi sürecine katkı sunan ve verilerinin girişini gerçekleştiren meslektaşlarımız ile tüm Sağlık ekibimize, teknik destekleri nedeniyle Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığına teşekkür ederim.

TRVaS Yürütme Kurulu adına,
Prof.Dr. Ömer Karadağ