Hastalarımız için

Vaskülit hastalarımıza yönelik bilgilendirici olarak hazırlanan bu sayfada, iki bölüm bulunmaktadır.

Birinci kısımda; Vaskülit tanılı hasta ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirici notlar hazırlanarak aşağıda sunulmaktadır.

İkinci kısımda ise hastaların şikayet ve belirtilerinin direkt olarak değerlendirildiği formlar yer almaktadır.

Son yıllarda hastaların şikayetlerinin ön planda dikkate alındığı hastalık aktivitesini belirleyen anketler birçok hastalıkta kullanılmaktadır.

ANCA Asosisye Vaskülitler için hazırlanmış olan hasta kaynaklı anketin, Türkçe’ye tercüme edilerek kullanılması konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Amerikan Vaskülit Birliği (VCRC) ile işbirliği sonucunda gebelik gerçekleşen Vaskülit hastalarının kendilerinin bilgilerini girebileceği V-PReg Türkçeye çevrilerek kullanıma sunulmuştur.