Hakkımızda

Hacettepe Vaskülit Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi

(Hacettepe Vasculitis Research Center)

Vaskülit tanım olarak ‘damarların inflamasyonu’ anlamına gelmektedir. Vücudumuzdaki damarlar çaplarına göre büyük, orta ve küçük çaplı damarlar olarak sınıflandırılmaktadır. Vaskülitler ise tutulan damarın çapı ve perfüzyonunu sağladığı doku ve organ sistemlerine göre çeşitli semptom ve bulgularla prezente olabilmektedir. Multisistemik hastalık olması nedeniyle tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşım gerekmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde hizmet vermekte olan Romatoloji Bilim Dalımız, ülkemizde ilk faaliyete geçen Romatoloji merkezlerinden biridir. Her ne kadar vaskülitlerin nadir olduğu belirtilse de Prof.Dr. Meral Çalgüneri önderliğinde 1990’lı yıllardan beri hizmete devam edilmekte ve bölümümüz ulusal ve uluslararası platformda vaskülit açısından referans merkezi olarak kabul edilmektedir. Nitekim Avrupa ve Amerika Romatoloji Cemiyetlerinin ortak yürüttüğü DCVAS (Diagnostic and Classification Criteria in Vasculitis Study) çalışmasına Romatoloji Bilim Dalından Prof.Dr. Ömer Karadağ koordinatörlüğünde başvurulmuştur. İlgili kuruluşların gerekli ön değerlendirmelerden sonra üniversitemizin bu çalışmaya kabulüne onay vermişlerdir. Üniversitemiz bünyesinde gerekli onayların tamamlanmasının ardından  Mart 2013’de hasta kaydedilmesine başlanmış ve halen çalışma devam etmektedir.

Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Bilim Dalı da ulusal ve uluslar arası platformda referans merkezlerinden birisidir. Prof.Dr. Seza Özen, çocukluk çağı vaskülitlerinin tanı kriterlerinin oluşturulmasında öncülük etmiştir. Mevcut kriterler ‘Ankara kriterleri’ olarak da adlandırılmaktadır.

Üniversitemizin diğer birçok departmanı vaskülitler konusunda oldukça yetkin özellikte bulunmaktadır. Hastalıkların doğası gereği vaskülit hastalarımız, birçok departmanla görüşülerek tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.  Kayıt sistemleri, sağlık sektöründe yapılan hizmetin kapsamının saptanması ve prezentasyonunda çok öneme sahiptir. Bu kapsamda uluslararası birçok merkezde vaskülit hastaları organize olmuş merkezlerde takip edilmektedir. Merkezi takip ve tedavi planlanması hastalara verilecek hizmetin daha organize verilmesini sağlarken mevcut yaklaşımların organize şekilde kaydedilmesi ve bilimsel platformda yapılacak sunumların niteliğini arttıracaktır.

Vaskülit hastalarının Üniversitemiz bünyesinde bir kayıt sistemine kaydedilerek; multidisipliner yaklaşımla hastalık yönetimi ve bu hastallıklara yönelik araştırmaların daha koordineli planlanması, eğitim programlarının oluşturulması amaçlarıyla kuruluş süreci başlatılan Hacettepe Vaskülit Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi,  Resmi Gazete’nin 26 Mayıs 2014 tarih ve 29011 sayısında yayınlanan Yönetmelik ile kurulmuştur. 

Temmuz 2014’te Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Murat Tuncer tarafından Merkez Müdürü olarak İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Karadağ atanmıştır. Müteakiben Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Merkez Müdürü:

Prof.Dr. Ömer Karadağ

Müdür Yardımcıları:

Prof.Dr. Tuncay Hazırolan (Radyoloji ABD)
Doç.Dr. Özay Gököz (Patoloji ABD)

Üyeler:   

Prof.Dr. İhsan Ertenli (İç Hastalıkları ABD Romatoloji BD)
Prof.Dr. Sedat Kiraz (İç Hastalıkları Romatoloji BD)
Prof.Dr. Mustafa Arıcı (İç Hastalıkları ABD  Nefroloji BD)
Prof. Dr. Seza Özen (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Romatoloji BD)

Üniversitemiz Hastaneler Genel Direktörü Prof.Dr. Ömer Uğur ve Erişkin Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Arzu Topeli İskit’in desteğiyle Ek Polikilinikler Binası Giriş Katında Merkez Sekreteryası oluşturulmuştur. Gerekli donanım ve yazılım sistemlerinin tamamlanmasından sonra, Kasım 2014’ten itibaren Hastanelerimizde değerlendirilen tüm Vaskülit hastalarına ait veriler, sekreterya aracılığıyla prospektif olarak kaydedilmektedir.

Veri tabanına, 2020’de  Vanderbilt Üniversitesiyle tamamlanan protokol sonrası web tabanlı https://redcap.huvac.hacettepe.edu.tr/   olarak devam edilmektedir.

Süreç içerisinde
Katip Çelebi Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başakşehir/Bakırköy SUAM ve Ankara Şehir SUAM, Marmara Üniversitesi 9 Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Başkent Üniversitesinin katılımı ile  ‘TRVaS: Türk Vaskülit Çalışma Grubu Prospektif Veri Tabanı’ olarak çalışmalara devam edilmektedir.

Ülkemizin çeşitli merkezlerinden konusunda uzman hekimlerin katılarak görüş alışverişinde bulunduğu ‘Vaskülit Atölyesi: Vaskülit Hastalarında Hastalık Aktivite ve Hasar İndekslerinin Olgularla Değerlendirilmesi’ programı Aralık 2017’de Ankara’da, Hacettepe Romatoloji Derneğinin desteğiyle yapıldı. Gelen yoğun ilgi ve talepler doğrultusunda her yıl Aralık ayında tekrarlanması benimsendi ve Aralık 2018’de ikincisi yapıldı. Bu toplantıdaki sunumların ve olguların kitap haline dönüştürülerek basılmasının konuyla ilgilenen hekimlere faydalı olacağı düşünüldü. ‘Primer Vaskülitlerde Hastalık Aktivite ve Hasar İndeksleri&Olgu Örnekleriyle Pratikler’ kitabı 2019’da Hacettepe Romatoloji Derneğinin desteğiyle basıldı. Kitap, konu ile ilgilenen tüm meslektaşlarımıza ücretsiz olarak verilmekte ve aktivite ve hasar indekslerine web sayfamızdan erişilebilinmektedir.

2017 ve 2020 yıllarında Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Haluk Özen tarafından yeniden Merkez Müdürü olarak atanan Prof.Dr. Ömer Karadağ yönetiminde aynı yönetim kurulu görevine devam etmektedir.